Liturgia

Niedziela

Msze św.
7.30; 9.00; 11.00; 17.00
Majdan Zbydniowski10.00

Pasternik (VI-IX)     14.00
 
Dni powszednie
Msze św.
  7.00;  17.00  ( X - IV)

7.00;  18.00  (IV-IX)

Majdan Zb.
(I piątek) 16.00


 Święta zniesione

przez państwo

Msze św.
7.30; 10.00; 18.00

I środa miesiąca
Nabożeństwo
do MBNP
godz. 17.00 (X- IV)
godz. 18.00 (V-IX) 


 I Czwartek miesiąca
Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30  (VI- IX) 

Kancelaria Parafiallna

Czynna:

w soboty 

od 7.40 do 8.30;

i od Wielkanocy do 30.09

w czwartki i soboty 

od  17.00 do 17.45  

a po zmianie czasu

od 1.10 do Niedzieli Palmowej

w czwartki i soboty

od 16.00 do 16.45 

 w pozostałe dni i święta - kancelaria nieczynna
Sprawy pilne o każdej porze.

Sprawy związane z cmentarzem

w soboty 8.00-8.30

Kontakt

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św.Mikołaja Biskupa
ul. Kościuszki 13
37-415 Zaleszany
tel. 15 845 07 17
NIP: 865-20-95-746

Numer konta

Parafia pw.św. Mikołaja w Zaleszanach
71 9439 0007 2001 0000 0518 0001


Wyszukiwanie

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

AKTUALNOŚCI

 Kancelaria Parafialna

czynna:

w czwartki i soboty   od 17.00 do 17.45.  

i  w soboty  od 7.40 do 8.30

PLANOWANE WYDARZENIA I SPOTKANIA

W TYM TYGODNIU

   

 

1.     Nasza parafia  od 5 lat posiada relikwie Świętych Małżonków Zelii i Ludwika Martin, rodziców Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Dziś zawierzamy ich opiece wszystkie małżeństwa i wszystkie rodziny naszej Parafii.

2.     Z racji wspomnienia św. Krzysztofa w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. Ofiarą do puszek będzie można wesprzeć zakup nowych pojazdów dla Misjonarzy.

3.     Zapraszamy na pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w dniach 4-12 sierpnia. Oprócz normalnego rytmu 9-ciu dni pielgrzymki jest możliwość pielgrzymowania jednodniowego. Dla dekanatu gorzyckiego przewidziano IV dzień pielgrzymki (7 sierpnia – środa) z Kotuszowa do Chmielnika (ok. 30 km.) Szczegółowe informacje o zapisach na stronie internetowej pielgrzymki.

4.     Dnia 3 sierpnia gościć będziemy ok. 70  pielgrzymów z Janowa Lubelskiego. Przybędą do nas w sobotę 3 sierpnia ok. godz. 15:00  – podobnie jak w latach ubiegłych przygotujmy się na ich wizytę i okażmy im chrześcijańską gościnność.

5.      23 lipca we wtorek w Ośrodku Zdrowia w Zaleszanach w godz. od 13.00 do 15.00 odbędzie się komputerowe badanie ostrości widzenia w kierunku doboru okularów. Więcej informacji oraz zapisy w Ośrodku Zdrowia.

 

Modlitwa Benedykta XVI w intencji obrony życia

Panie Jezu, który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię i błogosławimy.

W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród nas, błagamy Cię: ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia każdego dziecka, które sposobi się do życia.

Błogosław rodziny, uświęcaj małżeństwa, uczyń płodną ich miłość. Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje parlamentów, aby ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia. Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej, i aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał niesprawiedliwości.

Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów, aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie warunki, tak, aby młode rodziny mogły ze spokojem otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.

Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu niemożności posiadania dzieci i w Twojej dobroci zapewnij im to, czego pragną. Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła Twojej miłości, pocieszenia Twojego boskiego Serca.

Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary, w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w Tobie, w jedności z błogosławioną Trójcą. Amen.

Wielki Czwartek 2024

W Wielki Czwartek czasie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej do grona lektorów zostało przyjętych 7 ministrantów, a do grona ministrantów 2 kandydatów.

Nowym lektorom i ministrantom życzymy by swoją postawą pociągnęli innych do Chrystusa.

18 listopada - o godz. 14.10

do Boga odszedł

ks. kanonik  Jan Pasieka  

Polecajmy Go Bożemu miłosierdziu:

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie....

 

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Jana będą miały następujący przebieg:

- poniedziałek ( 20 listopada) o godz. 17.00 eksporta z kaplicy pogrzebowej i Msza św.

 

- wtorek (21 listopada) o godz. 11.00 Msza św. pogrzebowa i pochówek na cmentarzu w Wólce Pełkińskiej/ koło Jarosławia/ .

Wyjazd na pogrzeb z Zaleszan busem/lub autobusem/ we wtorek z parkingu koło kościoła o godz. 8.30. Zapisy na wyjazd w zakrystii i kancelarii w niedzielę i poniedziałek. 

Osiemnasta rocznica śmierci św. Jana Pawła II

W Niedzielę Palmową uroczystą Mszą św. o godz. 11.00, której przewodniczył proboszcz – ks. kan. Jerzy Kubik, rozpoczęły się obchody osiemnastej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. W świątyni licznie zgromadzili się parafianie, przedstawiciele władzy samorządowej, społeczności szkolnych i różnych organizacji z terenu naszej gminy. Po zakończeniu Eucharystii odbył się „Marsz Wdzięczności” do tablicy upamiętniającej postać Wielkiego Polaka – Karola Wojtyłę, która znajduje się przed budynkiem Urzędu Gminy w Zaleszanach.  Ksiądz proboszcz poprowadził modlitwy przywołując Świętego Papieża, Wójt Gminy Zaleszany – p. Paweł Gardy w okolicznościowym przemówieniu odniósł się do haniebnych ataków w przestrzeni publicznej na osobę św. Jana Pawła II. „Naszym obowiązkiem jest stawać po stronie prawdy” – podkreślał Włodarz Gminy. Zwieńczeniem tej części uroczystości był wiersz autorstwa p. Jana Piskały. Kolejnym wydarzeniem był „Wieczór Papieski” o godz. 21.00, w który zaangażowały się dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Skowierzynie i Zespołu Szkół w Zaleszanach, pod kierunkiem wikariusza – ks. dr. Antoniego Drabowicza. Tego wieczoru zostały przywołane słowa św. Jana Pawła II dotyczące szacunku i godności każdej rodziny, potrzeby troski o czystość serca szczególnie w naszych czasach o co apelował przebywając w Sandomierzu 12 czerwca 1999 roku. Na zakończenie tych ważnych wydarzeń wspólnie został odśpiewany Apel Jasnogórski.

Rekolekcje wielkopostne

W dniach 26 – 28 marca 2023 roku nasza wspólnota parafialna przeżywała rekolekcje wielkopostne. Ćwiczenia duchowe poprowadził ks. Tadeusz Janda – proboszcz parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Stodołach. Ksiądz rekolekcjonista z wielkim zaangażowaniem głosił słowo Boże przypominając o bezgranicznej miłości Jezusa do każdego człowieka. Ten czas był również przygotowaniem do sakramentu pokuty w naszej wspólnocie parafialnej. Nauki rekolekcyjne kierowane były także do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w Zaleszanach i Skowierzynie.

Oddajemy hołd Świętemu Janowi Pawłowi II

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana

Pawła II w Skowierzynie odpowiadając na apel Księdza Biskupa w ubiegłym tygodniu (13-18.03.2023 r.) zorganizowali „Tydzień z naszym Patronem”. Społeczność naszej szkoły na co dzień poznaje dorobek myśli i drogę do świętości Karola Wojtyły.

Jednakże w obliczu tak haniebnych ataków na osobę Świętego Papieża odczuwamy potrzebę aktywnego uczestnictwa w przybliżaniu sylwetki Karola Wojtyły lokalnej społeczności. W poszczególne dni minionego tygodnia uczniowie klas starszych uczestniczyli w projekcji filmu o życiu Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Zdobytą wiedzę uczniowie utrwalają podczas katechezy szkolnej, organizowanych konkursów i olimpiad wiedzy na temat Jana Pawła II, uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych – upamiętniających naszego Patrona. Poznając postać św. Jana Pawła II dzieci z przedszkola  własnoręcznie tworzyły papieskie flagi, które złożyły pod pamiątkową tablicą upamiętniającą nadanie imienia naszej szkole - św. Jana Pawła II.

Poprzez liczne inicjatywy grona pedagogicznego wraz z wychowankami poszukujemy w zlaicyzowanym świecie prawdy, o której przypominał nam św. Jan Paweł II: "Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania". (List do młodych całego świata, 1985 r.)

 

Święty Janie Pawle II – módl się za nami.

 Dzisiaj 11 grudnia z racji 41-ej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i pacyfikacji kopalni „Wujek” w Katowicach, uroczysta Suma. Do wspólnej modlitwy w intencji Ofiar stanu wojennego i pacyfikacji kopalni „Wujek” oraz za represjonowanych górników i działaczy Związku Zawodowego „Solidarność” zapraszają: Wójt Gminy Zaleszany, Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Radnymi i Gminny Ośrodek Kultury. Po Mszy św. przemarsz na cmentarz parafialny pod pomnik Dziewięciu z Wujka i część patriotyczna z hymnem państwowym, przemówieniami, modlitwą za poległych, Apelem Pamięci i Salwą Honorową.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Ogłoszenia duszpasterskie znajdziesz w zakładce: OGŁOSZENIA

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

 Intencje Mszy św. znajdziesz w zakładce: OGŁOSZENIA

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

Czym jest Różaniec Rodziców za dzieci?

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy modlitwę włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców, zwane różami. Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży, a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci. Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę Różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Modlimy się w dowolnie i dogodnie wybranym miejscu i czasie. Najlepiej wybrać sobie jakiś konkretny czas w ciągu dnia i wpleść tę modlitwę w rytm dnia – to w końcu tylko 3-5 minut czasu.

Co zyskujemy?

  1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom - i to codziennie - wszystkie łaski związane z odmawianiem różańca w róży.
  2. Pewność że zawsze, każdego dnia ktoś modli się za moje dzieci, nawet wtedy gdy sam zapomnę - jeśli nikt nie zapomni to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!.
  3. Umacniam swoją wiarę i staję się tym, który daje świadectwo modlitwy wobec swoich dzieci 

Kto może dołączyć? Kto może modlić się w Różańcu Rodziców?

Dołączyć do modlitwy w Różańcu Rodziców może praktycznie każdy:

  1. oczywiście mogą modlić się rodzice,
  2. rodzice chrzestni, którzy własnych dzieci nie mają,
  3. rodzice pozostający w separacji i rozwiedzeni,
  4. rodzice, którzy pozostają  w związkach niesakramentalnych - liczne świadectwa potwierdzają, że taka modlitwa pomaga w jakiś sposób takie trudne sytuacje uporządkować,
  5. wszyscy, którzy przyjmują odpowiedzialność za dzieci czyli wychowawcy, nauczyciele, katecheci, opiekunowie dzieci, dziadkowie
  6. wreszcie osoby, które nie mają dzieci - ale mają pragnienie w sercu do podjęcia takiej modlitwy w intencji dzieci innych rodziców.

Wszyscy, w których sercu zrodzi się pragnienie takiej modlitwy mogą w niej wziąć udział.

 

KONGRES EUCHARYSTYCZNY

Propozycje postanowień dotyczące naszego rozwoju duchowego: 

• Codzienne spotkanie ze Słowem Bożym – wgraj na telefon aplikację z czytaniami na każdy dzień, nie możesz codziennie być w kościele by usłyszeć co mówi do Ciebie Bóg, ale możesz codziennie w wolnej chwili przeczytać Ewangelię z dnia i czytania, i w ten sposób usłyszeć Boga. 

• Udział we Mszy św. poza niedzielą  w wybrany dzień raz w miesiącu np. dzień urodzin, dzień założenia rodziny, lub raz w tygodniu np. w środę, bo to dzień moich urodzin, czy w sobotę bo mam czas.

• Nawiedzenie kościoła i modlitwa w drodze z pracy, czy np. w drodze z zakupów. 

• Częsta spowiedź by w każdą niedzielę przyjmować Jezusa w Komunii św.

• Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartki od godz. 16.30 do 18.00

Dzisiaj jest

niedziela,
21 lipca 2024

(203. dzień roku)

Święta

Niedziela, XVI Tydzień zwykły
Rok B, II
Szesnasta Niedziela zwykła

Licznik

Liczba wyświetleń:
2191082

Sonda

Jakie jest Twoje ulubione nabożeństwo?

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Różaniec

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

Litania do NMP

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

Inne

Nie modlę się


Pogoda