Liturgia

Niedziela

Msza św.
7.30; 9.00; 11.00; 17.00
Majdan Zb. 10.00

Pasternik(VI-IX)14.00
 
Dni powszednie
Msza św.
  7.00;  17.00 (X- IV)

7.00;  18.00  (lato)

Majdan Zb.
(I piątek) 16.00


 Święta zniesione

przez państwo

Msza św.
7.30; 10.00; 18.00

I środa miesiąca
Nabożeństwo
do MBNP
godz. 17.00 (X- IV)
godz. 18.00 (lato) 
Czwartek
Adoracja Najświętszego Sakramentu
16.30(VI- IX) 

Kancelaria czynna

czwartek i sobota 

7.30-8.30; 16.00-16.45

 w pozostałe dni i święta - kancelaria nieczynna
Sprawy pilne o każdej porze.

Sprawy związane z cmentarzem

w soboty 8.00-8.30

Kontakt

Parafia Rzymsko-Katolicka
pw. św.Mikołaja Biskupa
ul. Kościuszki 13
37-415 Zaleszany
tel. 15 845 07 17
NIP: 865-20-95-746

E-mail

1jerzyk@wp.pl

Numery kont

Parafia
71 9439 0007 2001 0000 0518 0001

Parafialny Fundusz Stypednialny
44 9439 0007 2001 0000 0518 0002

Pobierz druk wpłaty

Wyszukiwanie

REGULAMIN Parafialnego Funduszu Stypendialnego


§1

Regulamin określa cele Parafialnego Funduszu Stypendialnego, strukturę, przyjmowanie nowych członków Funduszu, zasady zgłaszania kandydatów oraz ogólne kryteria przyznawania pomocy.

§2

Celem Parafialnego Funduszu Stypendialnego przy Parafii pw. Św. Mikołaja Bpa w Zaleszanach - zwanego dalej Funduszem - jest pomoc w kontynuowaniu nauki na wszystkich etapach kształcenia osobom zdolnym, zamieszkałym w parafii Zaleszany, które z powodu trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej nie mogłyby rozpocząć kształcenia lub byłyby zmuszone do jego przerwania. Pomoc może mieć wymiar materialny lub niematerialny.

§3

Władze Funduszu:

• Walne Zebranie Członków Założycieli i Fundatorów zwoływane przynajmniej jeden raz w roku.
• Zarząd Funduszu - 7 osobowy - wybierany i odwoływany przez Walne Zabranie Założycieli i Fundatorów. W skład Zarządu wchodzą przedstawiciele wszystkich miejscowości oraz Proboszcz Parafii Zaleszany. Zarząd reprezentuje Fundusz na zewnątrz.

§4

Założycielami i Fundatorami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, chętne do bezinteresownej pomocy, związane z Parafią pw. Św. Mikołaja Bpa
w Zaleszanach.

§5

Kandydatów do pomocy stypendialnej powinny zgłaszać Grupy i Wspólnoty działające przy Parafii pw. Św. Mikołaja Bpa w Zaleszanach.

§6

Kandydatów kwalifikuje i określa zakres pomocy wg. ustalonych kryteriów Zarząd Funduszu.

§7

Kryteria kwalifikowania Kandydatów i przyznawania pomocy:

• Stałe zamieszakanie na terenie Parafii Zaleszany.
• Osoba szczególnie zdolna, która posiada udokumentowane osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce.
• Osoba zaangażowana w życie wspólnoty parafialnej i aktywna społecznie.
• Wyczerpane zostały możliwości pozyskania pomocy z innych źródeł.

§8

Kapitał Funduszu tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez Parafię, Założycieli i Fundatorów oraz osoby fizyczne i osoby prawne. Środki finansowe są lokowane na subkoncie bankowym: BS w Zaleszanach
nr 71 44 9439 0007 2001 0000 0518 0002.

§9

Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie Założycieli i Fundatorów.

§10

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Założycieli i Fundatorów.

Zaleszany, dnia 30 września 2011 roku

Dzisiaj jest

czwartek,
02 lutego 2023

(33. dzień roku)

Święta

Czwartek, IV Tydzień zwykły
Rok A, I
Święto Ofiarowania Pańskiego

Licznik

Liczba wyświetleń:
1620900

Sonda

Jakie jest Twoje ulubione nabożeństwo?

Koronka do Bożego Miłosierdzia

Różaniec

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

Litania do NMP

Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa

Inne

Nie modlę się


Pogoda